Кампания Безопасен Интернет

Кампанията за безопасен Интернет, организирана от ЦОП, бе насочена към ученици от 1 до 8 клас. Проведоха се шест беседи с деца от ОУ „Хр. Ботев” село Памукчи и ОУ „Св. Кл. Охридски” село Стоян Михайловски. С помощта на презентация, дискусия, онлайн указания и раздадени информационни материали, преминаха срещите с децата. Съвременните деца от малка възраст имат достъп до интернет и по-конкретно Facebook, Youtube, Skype и други. Говорят спокойно за заниманията си онлайн, споделят за проблеми. Оказва се, че в семейството не получават информация на онлайн безопасност и спазване на правила. С помощта на презентацията структурираха представите си за онлайн тормоза, като видове и форми, а те представиха конкретни казуси с които са се сблъсквали /напр. откраднат профил в социалната мрежа/. Наблегнах на публикуването на снимки от деца и правила които да спазват. В помощ на водещия бяха игрите „Флашко в страната на спамчетата“ и мемори карти, предоставени от Национален център за безопасен интернет, за провеждане на предходни кампании. По време на игра, децата си припомняха правилата, опасностите и начини за превенция при сърфирането в глобалната мрежа. Всяка беседа завърши с представяне на сайта www.safenet.bg на Национален център за безопасен интернет. Привлече им вниманието полето в което могат да задават въпрос или да коментират възникнал проблем при сърфиране. Получиха информационни материали, листовки с указания за подаване на сигнали и докладване на вредно съдържание, издание на Национален център за безопасен интернет 2017 година. Също и стикери с координати на сайта www.safenet.bg .

Безопасен интернет

На 07 февруари 2017 година се отбелязва денят за безопасен интернет в много държави по света. Това се случва за четиринадесети път, като всяка година мотото е различно. Тазгодишното мото е „От теб з@виси“ и реализацията на кампанията е с помощта на Национален център за безопасен интернет: Тук може да се запознаете с националната кампания. Център за обществена подкрепа предвижда през целия месец, провеждането на беседи с ученици от училища в общината, като ще им предложи интересни занимания с много игри, решаване на казуси и раздаване на информационни материали. Интернет е навлязъл в нашето ежедневие и е невъзможно без него. Децата, понякога, се справят по-добре от възрастните при сърфирането. Все по-често дигиталните устройства се използват и по време на учебен час. Децата играят, слушат музика, контактуват в социални мрежи, споделят снимки и видео, блогърстват и други. Възрастните могат да ги научат кои са опасностите в мрежата и къде да се потърси помощ и подкрепа. Децата имат нужда от подкрепа и място на което да споделят за опасност в мрежата. Национален център за безопасен интернет публикува листовка с данни за подаване на сигнал и връзка с консултанти при проблеми при сърфирането в мрежата. Листовка