ДАРЕНИЯ

            През годините Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ е получавало дарения основно от фирми.

          През 2007 година, след като получихме сградата за ЦОП от Община Нови пазар, разпространихме писма с молба, за даряване на материали за ремонта. Много фирми от цялата страна ни предоставиха:

  • строителни смеси;
  • ВиК материали;
  • фаянсови плочки;
  • санитарен фаянс,
  • секретни брави;
  • електрически кабели;
  • осветителни тела;
  • електрически контакти и ключове;
  • кабелни канали;
  • ламиниран паркет;

 

    При реализиране на кампанията „Здрави зъбки“ получихме дарение от фирма „Лавена“- град Шумен и „Рубела“ – град Рудозем. Предоставените пасти и четки за зъби, раздадохме да децата участващи в беседите.

 

Дарение от Лавена - Шумен

Дарени козметични продукти от фирма „Лавена“ за кампания „Здрави зъбки“ през 2013 година.

PENTACON DIGITAL CAMERA

Дарена козметика от фирма „Рубела“ – Рудозем по повод кампания „Здрави зъбки“ 2013 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015, 2016, 2017 и 2018 година получихме дарение от фирма „Фикосота“ – Шумен, перилни и миещи препарати. Тях раздадохме на наши клиенти, самотни майки и семейства в затруднено положение.

 

 

 

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ!