ЛИЦЕНЗИ

             Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ има два лиценза за предоставяне на социални услуги.  Лицензите са издадени от ДА „Закрила на детето“и са регистрирани в Агенция „Социално подпомагане“. 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

ПРИЕМНА ГРИЖА