ПАРТНЬОРИ

В работата си Сдружението има много добро сътрудничество и партньорство с:

 • Община  Нови пазар,
 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Нови пазар,
 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Каолиново,
 • МКБППМН,
 • Районно управление „Полиция“ – Нови пазар,
 • Районен съд – Нови пазар,
 • Пробационна служба,
 • Училища и детски градини от общината,
 • Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Шумен,
 • ШУ „Епископ Константин Преславски”,
 • Комплекс за социални услуги – гр. Шумен,
 • Институт по социални дейности и практики – София,
 • Национална мрежа за деца – София,
 • други Неправителствени организации от страната.

Сдружението участва в различни национални и международни семинари, работни срещи и  конференции по проблемите на социалната работа.