ЗА НАС

10 ГОДИНИ
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ“

5 ГОДИНИ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

   
На 30 май 2013 година в Многофункционална зала при НЧ „Христо Ботев“ гр. Нови пазар тържествено се отбеляза 10 годишнината от създаването на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ и 5 годишнината от разкриването на Център за обществена подкрепа. Гости на празненството бяха Г-н Румен Панайотов – Кмет на Община Нови пазар, Г-жа Красимира Куртева – Зам. кмет хуманитарна политика в Община Нови пазар, Г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на сдружение „Национална мрежа за децата“, Г-н Росен Аврамов – Изпълнителен директор на сдружение „ЖАНЕТА“ и Директор на ЦОП гр. Разград, Венета Господинова от ИСДП и Директор на КСУДС, Директори на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нови пазар и гр. Каолиново, представители на отделите „Закрила на детето“ гр. Нови пазар и гр. Каолиново, директори на училища и детски градини от гр. Нови пазар, СКЦ Нови пазар, ЖРС „Хаячи“, членове на сдружението, приемни родители, дарители и още много наши приятели и съмишленици.

ekip1

             В 16,30 часа домакините посрещнаха гостите по стар български обичай с „Добре дошли”. Тържеството откриха  талантливите деца от школата за народно пеене и вокална студия „Доминанта“, които направиха празника още по-весел. Подредената  фотоизложба под надслов „Дървото на живота”, разкрива трудния и не лек път от създаването на сдружението и първите му стъпки в работата по закрила на детето до утвърждаването му като доставчик на качествени социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево.

Специалистите от Център за обществена подкрепа получиха подкрепа и висока оценка за професионализма и всеотдайността, с която работят в името на една единствена цел – децата и тяхното щастливо и безгрижно детство. Емоционално и трогателно  поздравление на Председателя на сдружението и Директор на Център за обществена подкрепа Г-жа Мария Христова, с което благодари на всички съмишленици, партньори и дарители, които са вярвали и подкрепяли през годините екипа на Центъра, без които всичко това нямаше да бъде реалност.

Представен бе специално изготвения за годишнината филм, който потопи залата в атмосферата на трудната, но благородна дейност на сдружението.