ЛОГОПЕД

    Център за обществена подкрепа предоставя логопедична подкрепа на деца от 3 до 7 години, от специалист логопед, магистър.

     Логопеда оказва методическа и консултативна помощ на деца с речеви нарушения и техните семейства/близки. Осъществява индивидуални консултации с децата с цел коригиране на речевите нарушения. Мотивира техните семейства за подкрепа на децата при упражненията в домашни условия с оглед постигане на максимален резултат.

      Извършва логопедични обследвания на деца до 7 год. Изготвя специализирани оценки по случаи.

Изработва индивидуален план за помощ и подкрепа съвместно с клиента и договаря реализацията на плана.

   Планира дейностите по предоставяните услуги в краткосрочен и дългосрочен план, съгласно определените срокове.

      Прави предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа.