ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИШНИНИТЕ

На 06 юни 2018 година тържествено отбелязахме

15 години от създаването на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“и

10 години от откриването на Център за обществена подкрепа.

         На събитието бяха поканени всички с които сме работили през годините – държавни институции, регионални и общински структури, НПО, партньори, клиенти, студенти и граждани.

    Госпожа Мария Христова – Председател на сдружението и директор ЦОП, приветства с „Добре дошли!“ гостите и им благодари за съвместната работа. Пожела да продължи сътрудничеството ни в името на децата и семействата.

         Сдружението представи филма „15 години -Асоциация ЕС-О-ЕС, 10 години – ЦОП“, като и всеки от гостите получи копие.

      Водещият Ивайло Петров, прочете поздравителни адреси от Председателят на ДАЗД, Регионална „Дирекция „Социално подпомагане“- Шумен, ШУ „Е. К. Преславски“ гр. Шумен, Комплекс за социални услуги гр. Шумен, Център за майчино и детско здраве – Шумен, НЧ „Хр. Ботев“ – Нови пазар, Екипът на ЦОП „Смело сърце“ гр. Ветово, СКЦ гр. Велики Преслав, СУ „В. Левски“ – Нови пазар, ЦДГ „Китка“ гр. Нови пазар и Дом за стари хора – Нови пазар.

    Г-жа Жанета Желязкова предаде на Г-жа Мария Христова, поздравителен адрес и плакет от името на Кмета на Община Нови пазар.