Превенция на домашното насилие

От 25 ноември стартират 16 дни против домашното насилие над жени, които дни се отбелязват в над 120  страни по света. Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ е съпричастно с проблемите на жертвите на насилие от 15 години, от своето създаване през 2003 година. Работили сме с жертви на насилие, но имаме програми за работа и с насилници.  Подкрепяме промените, които в момента се правят в Наказателния кодекс за криминализиране на всички форми на домашното насилие. Информираността на населението по темата  „Домашно насилие“ е ниска,  жертвите не знаят къде да потърсят помощ и стигмата по въпроса – това са изводите до които сме стигнали след работата с потърпевши. Тази година екипът на Сдружението избра да изнесе беседи по темата в малките населени маста, където работим.  Там, в повечето случаи, темата е табу и проблема не се споделя и не излиза от семейството. Жените не са запознати и не знаят къде да потърсят помощ. Понякога и липсата на средства е причина  да не се говори с адвокат. През седмицата изнесохме беседа с презентация на тема „Бъдеще без насилие“  пред жители на град Каолиново. Присъстваха и жени и мъже, проявили интерес към темата. Някой от тях за първи път чуваха за Закон за защита от домашно насилие.  Споделените примери от лектора Г-жа М. Христова – Председател на сдружението, привлякоха интереса им. Накрая млада жена сподели, че е минала по пътя на жертва и е стигнала до свободата. Сега се грижи за децата си  и е сигурна, че ще успее да ги възпита и образова. В село Никола Козлево присъстващите с заинтересованост изслушаха беседата и споделения опит на сдружението. Надяваме се да сме стигнали до всеки и след преосмисляне на презентацията, да разберат че  темата е и  за малките населени места, където не се говори за домашното насилие,  жертвата не споделя, а съседите дори да знаят, че нещо се случва – не сигнализират. Госпожа Христова завърши презентацията с посланието: „Всичко, което трябва да направи жертвата на домашно насилие е да не мълчите, а да потърсите правата си! Всеки човек  заслужава достоен живот!“ Жените имат право да живеят без насилие!

Правата на децата

   На 20 ноември 1989 година е приета Конвенцията за правата на децата. Това е документа основополагащ при съставянето на Закона за закрила на детето в България.  Чрез този документ децата в България се чувстват сигурни и защитени.    Специалистите в Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар  работят за защита правата на децата и да живеят в сигурна семейна среда.      В  залата за групова работа и обучения,  се проведоха два тренинга с деца от втори клас от СУ „В. Левски“ и ОУ „Н. Вапцаров“ в града, с класни ръководители Йорданка Иванова и Дима Бадева.      В  мероприятието взеха участие и студенти, IV курс в  ШУ „Е. К. Преславски“, с ръководители доц. д-р Росица Михайлова и асистент Христина  Василева.    Водещата на тренинга,  Стела Стоянова – социален работник от центъра по достъпен  и разбираем за децата игрови метод изведе не само правата на децата, но и техните задължения. Децата оцветяваха, апликираха, пяха песни и се забавляваха.      Студентите помогнаха на второкласниците да изпълнят  практическите задачи-  за възприемане и осмисляне от децата на техните права и задължения.    Организаторите на тренинга пожелаха децата да не забравят правата и задълженията си и да имат едно незабравимо детство, изпълнено с много игри,забавления и радост. Предстои тренинга да се проведе и в други класове. http://

Игри сред природата

На 01 ноември 2018 година клиентите включени в програма „Здравето – нашето богатство“ прекараха един ден сред природата. 19 деца играха в местнотта Кирека в близост до Нови пазар. Игра на народна топка, теглене на въже, футбол на малки вратички и още други занимания, в които се включиха всички деца. При разходката в есенната гора събраха материали за изработване на украса за Центъра за обществена подкрепа.

Екскурзия до град Варна

На 13 септември клиентите на Центъра за обществена подкрепа включени в групова работа по „Ваканционна програма“ пътуваха до град Варна. Програмата на еднодневната екскурзия бе наситена с посещения на забележителности. Потеглихме в 8,00 часа с децата от селата Памукчи и Жилино. По време на пътуването двете групи се опознаха, защото са на различна възраст и учат в различни училища. Емоцията бе голяма когато пристигнахме в делфинариума – за първи път ще се срещнат с тези големи и дружелюбни животни.  Силно аплодираха изпълненията на четирите делфина, искаха да ги пипнат и да си направят снимки с тях. При посещението в зоологическата градина казаха „Ще видим истински животни.“ В зоната за контакт с животни прекараха в гонитба на мънички козлета, кокошки и мъничкото на ламата. Прекараха доста време пред клетката на маймунките. Направиха им впечатление цветните алеите в морската градина – цъфтящи и красиви цветя. Прекараха повече от час да обикалят между алеите. За завършек на на екскурзионни ден оставихме посещението в аквариума в град Варна. http://

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИШНИНИТЕ

На 06 юни 2018 година тържествено отбелязахме 15 години от създаването на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“и 10 години от откриването на Център за обществена подкрепа.          На събитието бяха поканени всички с които сме работили през годините – държавни институции, регионални и общински структури, НПО, партньори, клиенти, студенти и граждани.     Госпожа Мария Христова – Председател на сдружението и директор ЦОП, приветства с „Добре дошли!“ гостите и им благодари за съвместната работа. Пожела да продължи сътрудничеството ни в името на децата и семействата.          Сдружението представи филма „15 години -Асоциация ЕС-О-ЕС, 10 години – ЦОП“, като и всеки от гостите получи копие.       Водещият Ивайло Петров, прочете поздравителни адреси от Председателят на ДАЗД, Регионална „Дирекция „Социално подпомагане“- Шумен, ШУ „Е. К. Преславски“ гр. Шумен, Комплекс за социални услуги гр. Шумен, Център за майчино и детско здраве – Шумен, НЧ „Хр. Ботев“ – Нови пазар, Екипът на ЦОП „Смело сърце“ гр. Ветово, СКЦ гр. Велики Преслав, СУ „В. Левски“ – Нови пазар, ЦДГ „Китка“ гр. Нови пазар и Дом за стари хора – Нови пазар.     Г-жа Жанета Желязкова предаде на Г-жа Мария Христова, поздравителен адрес и плакет от името на Кмета на Община Нови пазар.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

       На 06 юни 2018 г. Център за обществена подкрепа проведе научно-практическа конференция на тема: „ЦОП – утвърдила се универсална и уникална услуга в общността“.        В нея взеха участие  над 100 човека – специалисти от ДАЗД – Варна, РД „СП” – Шумен, екипите на социалните услуги в община Нови пазар, Шумен и Велики Преслав, на центрове за обществена подкрепа от североизточна България, представители на партниращите институции и организации, клиенти, доброволци и студенти.       Последователността на презентираните и дискутирани теми е следната: Посрещането на дете с психично страдание в Центъра за обществена подкрепа Д-р Жупунов – Детски психиатър, Председател на Сдр „Дете и пространство”      Д-р Жупунов от гледна точка на дългогодишния си опит в работата с деца с психично страдание, запозна аудторията със значението на работата на специалиста както с детето, така и с неговите родители, за да има резултата. В края на презентацията си представи и случаи от практиката си, като направи анализ на използваните методи и постигнати резултати. Детско правосъдие – какво се случва и какво предстои проф. д-р Нели Петрова-Димитрова – Инситут по социални дейности и практики –София          проф. Петрова-Димитрова представи на присъстващите нуждата от нов закон касаещ детското правосъдие, социалната работа като гарант за спазване правата на детето и  превенция на злоупотребата с деца и необходимостта от развитие на специализирани програми в Център за обществена подкрепа. Ролята на ЦОП в подкрепата на семейството в риск Росен Аврамов – Изпълнителен Директор на ЦОП, Сдр. ЖАНЕТА – Разград        Г-н Аврамов запозна аудиторията с услугите предоставяни за деца и семейства. Отбеляза също, че ЦОП-Разград е един от първите партньори на  ЦОП-Нови пазар, повече от 10 години, когато екипите на Разград и Нови пазар прохождаха в социалната сфера. Мястото на детето в съдебния процес Петина Николова – Председател на Районен съд Нови пазар      Съдия Николова представи добри практики в работата на съдебната система при участие на дете в съдебния процес.  Изрази благодарност на специалистите от Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар за професионалното и компетентно поведение при изпълнение на професионални ангажименти. Дигитална грамотност на децата и киберпрестъпления гл. инсп. Лъчезар Христов – Областна Дирекция «Полиция» – Шумен    Инспектор Христов запозна участниците в конференцията с киберпрестъпленията засягащи децата, правила за безопасно сърфиране в световната мрежа. Засегна и задължението на родителите да се интересуват от дейността на децата си в интернет. Представи примери от практиката си. Значение и място на практиката в обучението на бъдещи социални работници доц. д-р Росица Михайлова – Шуменски университет „Е. К. Преславски“       Доцент Михайлова представи партньорството на Шуменски университет и Сдружението, като изрази и задоволството си от провеждания практически модул на студентите  от Шуменски университет в Център за обществена подкрепа – Нови пазар.

Зала за работа с деца с наднормено тегло

       От 2010 година Център за обществена подкрепа предоставя услугата работа с деца с наднормено тегло. Водещ на групата е педагог с нужната специалност.       Сформира се група от деца в училищна възраст, които работят по предварително изготвена програма.            Програмите се реализират в специално оборудвана зала.            Разработват се  програми за индивидуална и групова работа с тези деца.          Основна цел на програмата е изграждане на трайни двигателни и хранителни навици и корекция на наднорменото тегло. Програмата  включва: Теоретична част – с различни теми за здравословен начин на живот. Диагностика на причините за наднорменото тегло – нездравословно хранене, застоял начин на живот, наследственост. Спортен режим – изграждане на двигателни навици.      Съществена част от програмата са физическите упражнения. За всяко дете има разработен индивидуален рехабилитационен комплекс, който включва – общоразвиващи упражнения, аналитична гимнастика и програма на фитнес уредите, която е съобразена с физическото състояние и възможности на детето.      Разработва се и индивидуален комплекс от упражнения, които децата трябва да изпълняват всеки ден вкъщи. Индивидуален хранителен режим изготвен от специалист диетолог. Организиране и провеждане на спортни игри на открито и походи сред природата.

КАМПАНИЯ „ЗДРАВИ ЗЪБКИ“

През 2013 година се проведе кампания „Здрави зъбки“ сред децата от градините в град Нови пазар. Водещ на тренингите бе Йорданка Иванова – дългогодишна стоматологична медицинска сестра. Включиха се повече от 210 деца. Чрез презентация и игри на децата се представиха основни правила в грижата за устната хигиена. Благодарим на спонсорите на кампанията Фирма „Лавена“ -Шумен, фирма „Рубела“ – Рудозем , издателство „Ентусиаст“ Кампанията завърши с театрална постановка На 20. май. 2013 година приключи кампанията „Здрави зъбки“ с театралната постановка „Приказка за ОХ“ на държавен куклен театър – Търговище. В залата присъстваха повече от 200 деца от детските градини в град Нови пазар. Те показаха попълнени книжките -оцветявки, които получиха по време на беседата. Театралната постановка бе интересна и поучителна за малчуганите. Последваха изпълнения на децата – стихчета и гатанки, като за позналите имаше награди. От екипа на ЦОП представиха спонсорите на кампанията и подаръците, които ще получи всяко дете. Това предизвика аплодисменти от децата.  На сцената излезнаха учителките на всяка от деветте групи придружена от дете, за да получат подаръците за всяко дете, предоставени от спонсорите на кампанията. Кампанията приключи като екипа на ЦОП пожела на децата здраве и много игри.

УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО

Деца, отпаднали или в риск за отпадане от училище Отпадането от училище е ключов проблем за деца, който е свързан с не приемливо поведение, прояви в конфликт със закона, въвличане в трафик и сексуална експлоатация, ранни бракове и други. Голяма част от застрашените деца имат нужда от подкрепа и мотивация за учене, умения да намерят възможност да развиват своите интереси. Работи се за по – пълно обхващане на тази не малка група, в индивидуална и групова работа с децата и техните семейства. Деца с противообществени прояви Причините и факторите за тези прояви са различни и се изисква индивидуален подход при всеки един случай, чрез които се определят специфичните потребности и се предоставят необходимите услуги и програми за въздействие. Голяма част от тези деца растат в неблагоприятна семейна среда, което неизбежно оказва влияние и върху поведението им. С натрупания си опит и професионализъм екипът допринася за промени в подхода и повишаване качеството на работата с тази целева група, както и със техните семейства. Деца жертви на насилие или свидетели на такова Децата пострадали от насилие се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа за преодоляване на преживяния стрес и развитие на способностите им да продължават пълноценно живота си. Екипа има капацитета да отговори на тези потребности чрез предлагане на психо-консултация, психотерапия и социална работа както на децата пострадали или свидетели на насилие, но и на техните семейства. Деца и младежи с травми, свързани с различни житейски и социални проблеми С децата се работи за отработване на травми, различни от насилието, свързани с различни социални и житейски проблеми. Основно случаите са свързани с конфликти в семейството между родителите, в училище и приятелска среда. Екипът, осъществяващ психологическото консултиране е добре обучен и способен да предостави квалифицирана подкрепа на тази целева група. Логопедична работа Тази услуга е насочена към деца в предучилищна възраст с речеви затруднения и цели те да придобият увереност в своите собствени сили и възможности, както и да преодолеят трудностите в говора. Логопедичната работа се изразява в изследване и работа върху езиковата и звуковата речева дейност на децата. Отработването на логопедичните проблеми в тази възраст е наложително, тъй като в училище децата имат проблеми с правилното писане и четене на звуковете и буквите. Подготовка и придружаване на деца за изслушване в съда по наказателни и граждански дела. През последните години успешно си партнираме с Раойнен съд в работата за щадящо детско правосъдие. Част от екипа ни, с участие и на съдии, преминаха обучение по проект. Специално обучени специалисти подготвят и придружават деца изслушване в правни процедури по наказателни и граждански дела.

УСЛУГИ И ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО

    Основна целева група са родителите, тъй като най-често трудностите и проблемите на децата са свързани с проблемите в родителстването.  Родителите са тези, от които децата имат най- голяма нужда  и които могат най- добре да посрещнат техните нужди. От особена подкрепа се нуждаят самотните родители, младите самотни майки, младите бременни и родители от рискови етнически групи.          В зависимост от възраст, опит и социален статус родителите имат общи и специфични потребности от повишаване познанията за децата и тяхното развитие, възпитанието и подходите за справянето с възникналите трудности и проблеми.    Усилията ни се съсредоточават в повишаване на компетентността/ способностите на родителите да изпълняват по-качествено своите родителски роли чрез промяна на нагласите, отношението, разбирането, знанията и уменията за доброто родителстване. Под добро родителстване разбираме стремеж за разпознаване, разбиране и способност за отговор на потребностите на детето; способност за оказване на всякаква, включително емоционална подкрепа и стимулиране на детето; способност за изграждане и поддържане на връзки и взаимоотношения в семейството, които ще осигурят сигурна, безопасна, подкрепяща и стимулираща среда за детето; способност за изграждане и подкрепа на конструктивно просоциално поведение.         Екипът на Центъра за обществена подкрепа е подготвен да откликне на тези потребности чрез индивидуално консултиране, групова работа и мобилна социална работа за повишаване на родителския капацитет и развиване на приемната грижа. 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ“

10  ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЕС-О-ЕС ЖЕНИ И ДЕЦА ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ“ 5  ГОДИНИ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА    На 30 май 2013 година в Многофункционална зала при НЧ „Христо Ботев“ гр. Нови пазар, тържествено бе отбелязана 10 годишнината от създаването на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ и 5 годишнината от разкриването на Център за обществена подкрепа. Гости на празненството бяха Г-н Румен Панайотов – Кмет на Община Нови пазар, Г-жа Красимира Куртева – зам. кмет хуманитарна политика в Община Нови пазар, Г-н Георги Богданов – Изпълнителен директор на сдружение „Национална мрежа за децата“, Г-жа Венета Господинова от ИСДП и Директор на КСУДС-Шумен, Г-н Росен Аврамов – Изпълнителен директор на сдружение „ЖАНЕТА“ и Директор на ЦОП гр. Разград, директори на дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Нови пазар и гр. Каолиново, представители на отделите „Закрила на детето“, директори на училища и детски градини от гр. Нови пазар, СКЦ-Нови пазар, ЖРС-„Хаячи“, членове на сдружението, приемни родители, дарители и още много наши приятели и съмишленици.      В 16,30 часа домакините посрещнаха гостите по стар български обичай с „Добре дошли”. Тържеството бе открито с изпълненията на талантливите деца от школата за народно пеене и вокална студия „Доминанта“, които направиха празника още по-весел. Подредената фотоизложба под надслов „Дървото на живота”, разкри трудния и не лек път от създаването на Сдружението и първите му стъпки в работата по закрила на детето до утвърждаването му като доставчик на качествени социални услуги за деца и семейства в риск на територията на общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и Никола Козлево.        Специалистите от Център за обществена подкрепа получиха подкрепа и висока оценка за професионализма и всеотдайността, с която работят в името на една единствена цел – децата и тяхното щастливо и безгрижно детство. Емоционално и трогателно бе поздравлението на Председателя на Сдружението и Директор на Център за обществена подкрепа Г-жа Мария Христова, с което благодари на всички наши съмишленици, партньори и дарители, които са ни вярвали и подкрепяли през годините и на екипа на Центъра, без които всичко това нямаше да бъде реалност.       Представен бе специално изготвения за годишнината на Сдружението и ЦОП филм, който потопи залата в атмосферата на трудната, но благородна дейност на сдружението.  

ПРИЕМНА ГРИЖА

        Приемна грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в приемно семейство. Това е мярка за закрила, която цели защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща ре-интеграция. Предоставянето на услугата има за цел да подпомогне семейството в процеса на отглеждане и възпитание на детето, с цел превенция на институционализацията или изоставянето.             Основните дейности по услугата включват:  Информационни кампании  Обучение на кандидати за приемни родители  Оценяване на кандидати за приемни родители  Подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с детето  Наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за дете, настанено при тях   Информационни кампании За популяризиране на приемната грижа и набиране на кандидати за приемни семейства се провеждат периодични информационни кампании в съответствие с потребностите, определени в общинската програма за закрила на детето. Провежда се информиране и консултиране на кандидатите за приемно семейство, като им се предоставя писмена и устна информация относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и относно същността и целта на настаняването на деца в приемното семейство като мярка за закрила на детето. Оценяване на кандидати за приемно семейство            Процесът на оценяване на кандидатите за приемно семейство започва след получаване на направление от Дирекция „Социално подпомагане” за извършване на оценяване на кандидатите за приемно семейство, както и придружаващия го социален доклад. Преди започване на оценяването, по възможност, се провежда среща за обмен на информация със социалния работник на семейството, определен от началника на Отдел „Закрила на детето”. Оценяването се извършва според изискванията на чл. 9 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях. То включва провеждане на не по-малко от 4 срещи – разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството, включително и с децата на кандидатите за приемно семейство; две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето; среща с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите и базово обучение. Оценяването се извършва в срок до 4 месеца от подаване на заявление от кандидатите. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на възможността им да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището си, както и на лични качества на кандидатите за полагане на „приемна грижа“. Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.               Обучение            Базовото обучение се извършва съобразно с приетата и утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане обучителна програма. Програмата е разработена по теми, като минималното време, в което се изпълнява. За кандидатите за професионални приемни семейства се провежда и обучение по Програмата за допълнителна квалификация на кандидатите за професионално приемно семейство. Организацията има възможност за предоставяне на обучение по Програмата за обучение на кандидатите за приемно семейство, при които ще бъдат настанявани за отглеждане деца с увреждания, с емоционални или поведенчески отклонения.      Резултатите от проведената оценка и обучение се отразяват писмено в социален доклад според изискванията на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях             Продължителността и темите на поддържащото обучение зависят от проблемите и най-често срещаните трудности от страна на приемното семейство и/или детето в процеса на взаимната им адаптация. Те се определят след задълбочен анализ, съвместно с двамата социални работници, които са определени  за работа както с приемното семейство, така и с детето (децата), настанени в него.  Задължително поддържащо обучение, с продължителност не по-малко от 4 часа на месец, независимо от посоченото по-горе, се предоставя на приемното семейство, в което има настанено дете (деца) с увреждане или с емоционални или поведенчески отклонения.            Подкрепа на приемни семейства     Предоставят се и услуги за подкрепа и наблюдение на приемните семейства след получаване на направление и план за действие от Д „Социално подпомагане“.  С приемните семейства се организират супервизии, групова работа и групи за взаимопомощ. Подкрепата на приемно семейство се осъществява в зависимост от потребностите, но не по-малко от веднъж в месеца.         Подкрепата в първите срещи с детето се изразява в  запознаване с оценката на детето; подготовка за посрещане на детето; представяне и запознаване; даване на допълнителна информация относно нуждите на детето, особеностите в поведението и развитието му,     Специалистите от Центърът за обществена подкрепа осигурява подкрепа и консултиране на приемното семейство с цел да се подкрепи адаптацията между детето и семейството.  потребностите на детето могат да бъдат групирани в следните области: здравни и физически потребности; безопасна среда; емоционални, образователни и поведенчески потребности; свободно време и отдих; контакти с роднини и близки.       Социалния работник осъществява подкрепа съобразно договорен график със семейството. В първите дни и месеци, подкрепата е по-интензивна. При необходимост приемното семейство може да ползва и допълнителни услуги, за да бъде подкрепено.           Социалния работник описва всяка среща осъществена в процеса на подкрепа във формуляр, който се съхранява в досие.