24 ноември 2023г. – Информационна среща по повод международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

24.11 / 10:30 часа – Информационна кампания по повод 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени, 19 ноември – Световен ден за превенция на насилието над деца и 20 ноември – Приемане на Конвенцията на ООН за правата на детето

Организатори – МКБППМН към Община Нови пазар и Сдружение-Асоциация „ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие“, залата на бившия Профсъюзен дом, пл. „Оборище“ №5

Гост-лектор Ани Анчева – психолог и преподавател в РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе

Stop violence Against Children, The concept of stopping violence against children. Human rights Day concept. Anti-trafficking concept.