Великден ден

На 12.04.2023г., съвместно с НЧ „Просвета-1919г.“ с. Памукчи, екипа на ЦОП откри творческо ателие „Пъстър Великден“. В изработването на пъстрите и цветните произведения, освен малките добро творци, взеха участие и потребители на ЦНСТПЛУИ, с. Памукчии.

Проведе се и беседа, чрез която участниците се запознаха с историята, традициите и ритуалите на Християнските празници Лазаров ден, Цветница и Великден!