25 ноември – Международен ден срещу насилието над жени

Днес, 25 ноември 2022г., екипа на Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ и Център за обществена подкрепа, съвместно с Община Нови пазар и Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, се проведе информационна среща под наслов „Не ставай жертва на домашното насилие – поговори!!!
За да спасим много човешки животи,
за да не слагаме край на нечии детски мечти ….“,
по повод 25 ноември Международен ден срещу насилието над жените.
На срещата присъстваха представители на Районно управление гр. Нови пазар, Районен съд гр. Нови пазар и Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Нови пазар, които допълнително предоставиха информация от пряката си работа с деца и лица жертви на домашно насилие.
На присъстващите се раздадоха листовки и други информационни материали по темата „Домашно насилие“.