25.11.2022г. – Международен ден срещу насилието над жените

Община Нови пазар и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно със Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, организират информационна среща по повод Международния ден срещу насилието над жените.
Срещата ще се проведе на 25.11.2022 г. в 10:30 часа в мултифункционална зала на Община Нови пазар.
На срещата ще присъстват представители на Община Нови пазар, МКБППМН, Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“, Районно управление – Нови пазар и Районен съд – Нови пазар.
Заповядайте!