На 05.11.2022г. по покана на Сенсей Илия Илиев от СК „ОЯМА“ гр. Нови пазар, по повод организиран тренировъчен лагер под наслов „Не на агресията, Да на спорта“, от екипа на ЦОП гр. Нови пазар взе участие и Директора на Центъра г-н Красимир Стойчев. С презентирането дейността на Центъра, малките каратеки се информирахар какви услуги в Центъра могат да ползват, като им се гарантира, че ще получат необходимото съдействие и даване на насоки за изграждане на стратегии и справяне в кризисна ситуация. В качеството си и на психолог призова младите спортисти, ако се чувстват емоционално напрегнати преди участие в състезание, изпитват гняв, агресия или друг вид дискомфорт, могат да получат психологическа подкрепа от екип на Център за обществена подкрепа гр. Нови пазар, ул. Скобелев №18. Допълнително, на децата им се предоставиха материали по превенция на насилието, агресията, трафика, употреба на алкохол и наркотични вещества.