ПРОГРАМА „ОНЛАЙН-ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО“

От началото на м. август Център за обществена подкрепа, със съдействието на НЧ „Просвета -1929“ с. Жилино, стартира програма „Онлайн – лесно и интересно“ с водещи Галя Станкова – социален работник в ЦОП и Франческа Николова. Занятията са предвидени да продължат до началото на учебната година.
В програмата са включени деца от с. Жилино, общ. Нови пазар, потребители на социални услуги в ЦОП.
Основните цели са придобиване на базови познания и надграждане на съществуващите такива за практическа работа с дигитални устройства, работа с онлайн платформи и приложения, така необходими по време на наложеното от COVID кризата онлайн обучение.
 
Работи се в малки групи, като за практическите занятия за всяко дете е осигурен преносим компютър.
Община Нови пазар предостави на ЦОП 3 бр. преносими компютри и 3 бр. таблети по проект „Патронажна грижа+ в община Нови пазар“, по който сме партньор.
 
Срещите с децата се провеждат при спазване на всички въведени противоепидемични мерки.