Беседа за наркотиците

С деца клиенти на Център за обществена подкрепа, тази седмица се проведе беседа на тема „Вредата от наркотиците“.

Педагозите Хр. Андреева и С. Дънекова подготвиха презентация, съдържаща основна информация за вредните вещества. Представиха се видовете наркотици, като се наблегна на съвременните такива – т.нар. соли за вана. Тийнейджърите се включиха в диалога и споделиха какво знаят за тях.

Несрин създаде картичка, която да остане в ЦОП, като призив към следващи клиенти.

За завършек на занятието, децата изгледаха филма създаден от ОДМВР град Шумен през 2018 година, касаещ вредата от употребата на съвременните наркотици. Участниците във филма са от град Шумен. Това предизвика и дискусия между присъстващите.