Работа от разстояние

Екипът на ЦОП премина към работа от разстояние. За няколко дни се преорганизира работата на специалистите – изготви се график в началото на седмицата за осъществяване на онлайн и телефонни срещи, подготвиха се материали. Всеки клиент е информиран за начина на консултиране предвид взетите мерки във връзка с извънредната обстановка в страната.

Педагозите оправят предизвиква към децата, а те ги приемат и се включват.

На фейсбук страницата на Центъра се качват както предложени от нашите специалисти материали, така добри практики на други  организации.

Осъществява се и обратна връзка с клиентите, като те споделят постигнатите резултати от консултирането и отправят въпроси.

Психолозите на ЦОП са на разположение да консултират  нуждаещи се граждани от общината, които не са потребители на услуги в Центъра и имат нужда от психологическа помощ, свързана със състояние на тревожност или някакви други проблеми.