Ден на Земята

Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април, като целта е да се привлече вниманието на хората върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея.
Тази година на Деня на Земята се насочва вниманието на хората към темповете на изчезване на диви животни и растения.
Обикновено се отбелязва с групови мероприятия, като почистване на замърсени участъци или засаждане на дървета.
Клиентите на Център за обществена подкрепа в село Памукчи засадиха вечнозелено дърво – туя. Това се случи в двора на читалище „Просвета“, с които сме партньори в работата си.
Децата бяха запознати с процеса на засаждане на дърво от Г-жа Петкова, учителка и самодеец в читалището. Те проявиха интерес и към обгрижването на дървото през следващите дни.
Присъстващите напомниха, че опазването на Земята е задача и на децата и на възрастните. С еднократни мероприятия не се постигат резултати, а с ежедневни дейности.