Превенция на домашното насилие

От 25 ноември стартират 16 дни против домашното насилие над жени, които дни се отбелязват в над 120  страни по света.
Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“ е съпричастно с проблемите на жертвите на насилие от 15 години, от своето създаване през 2003 година. Работили сме с жертви на насилие, но имаме програми за работа и с насилници.  Подкрепяме промените, които в момента се правят в Наказателния кодекс за криминализиране на всички форми на домашното насилие. Информираността на населението по темата  „Домашно насилие“ е ниска,  жертвите не знаят къде да потърсят помощ и стигмата по въпроса – това са изводите до които сме стигнали след работата с потърпевши.

Тази година екипът на Сдружението избра да изнесе беседи по темата в малките населени маста, където работим.  Там, в повечето случаи, темата е табу и проблема не се споделя и не излиза от семейството. Жените не са запознати и не знаят къде да потърсят помощ. Понякога и липсата на средства е причина  да не се говори с адвокат.

През седмицата изнесохме беседа с презентация на тема „Бъдеще без насилие“  пред жители на град Каолиново. Присъстваха и жени и мъже, проявили интерес към темата. Някой от тях за първи път чуваха за Закон за защита от домашно насилие.  Споделените примери от лектора Г-жа М. Христова – Председател на сдружението, привлякоха интереса им. Накрая млада жена сподели, че е минала по пътя на жертва и е стигнала до свободата. Сега се грижи за децата си  и е сигурна, че ще успее да ги възпита и образова.

В село Никола Козлево присъстващите с заинтересованост изслушаха беседата и споделения опит на сдружението. Надяваме се да сме стигнали до всеки и след преосмисляне на презентацията, да разберат че  темата е и  за малките населени места, където не се говори за домашното насилие,  жертвата не споделя, а съседите дори да знаят, че нещо се случва – не сигнализират.

Госпожа Христова завърши презентацията с посланието: „Всичко, което трябва да направи жертвата на домашно насилие е да не мълчите, а да потърсите правата си! Всеки човек  заслужава достоен живот!“

Жените имат право да живеят без насилие!