Зала за работа с деца с наднормено тегло

       От 2010 година Център за обществена подкрепа предоставя услугата работа с деца с наднормено тегло. Водещ на групата е педагог с нужната специалност.

      Сформира се група от деца в училищна възраст, които работят по предварително изготвена програма.

           Програмите се реализират в специално оборудвана зала.

           Разработват се  програми за индивидуална и групова работа с тези деца.

         Основна цел на програмата е изграждане на трайни двигателни и хранителни навици и корекция на наднорменото тегло.

Програмата  включва:

Теоретична част - с различни теми за здравословен начин на живот.

Диагностика на причините за наднорменото тегло - нездравословно хранене, застоял начин на живот, наследственост.

Спортен режим - изграждане на двигателни навици.

     Съществена част от програмата са физическите упражнения. За всяко дете има разработен индивидуален рехабилитационен комплекс, който включва - общоразвиващи упражнения, аналитична гимнастика и програма на фитнес уредите, която е съобразена с физическото състояние и възможности на детето.

     Разработва се и индивидуален комплекс от упражнения, които децата трябва да изпълняват всеки ден вкъщи.

Индивидуален хранителен режим изготвен от специалист диетолог.

Организиране и провеждане на спортни игри на открито и походи сред природата.