Трафик на хора

  На 18 октомври отбелязваме Денят за превенция трафика на хора. Всяка година организираме информационна кампания сред жителите на град Нови пазар. Тази година кампанията ни е насочена към младите хора – студентите в ШУ „Е. Преслаовски“, като се включват и студенти от първи курс.

    Уреден е информационен кът в фоаето на университета, като са разположени материали издадени от ЦОП и предоставени ни от Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация А21. На видео стена показваме клипче „Две малки момиченца“, което всеки може да изгледа в рамките на няколко минути.

    Студентите раздават материали и представят проблема за трафика на хора през колегите си и по специално се обръща внимание на фалшивите новини и обяви за работа в чужбина, по какво може да се познае една невярната информация, къде да се сигнализира и къде да се потърси помощ.

    В рамките на кампанията  раздадохме над 200 броя информационни материали, голяма част от студентите изгледаха клипчето и се запознаха със сайтовете на институции и организации имащи отношение и позиция по въпросите на трафика на хора.

   Всяка година много хора попадат в капана на трудовата експлоатация. Безпаричието и лошия начин на живот кара хората да потърсят по-добро заплащане на труда си – в строителството, в селското стопанство или в домакинската работа. Капаните в една обява са много и е добре да се познават. Ето някой от тях:

  • Фирмата посредник не е регистрирана в Инспекцията по труда. Регистъра е публичен и може да се види на сайта на агенцията.
  • Заплатата е много висока. Не се получава лесно високо заплащане, в чужбина още повече. С големите числа фирмите привличат хората в нужда да заминат. Обикновено възнаграждението много по-малко.
  • Липсата на предварително сключен трудов договор. 
  • Фирмата посредник иска пари за да обработи документите и за да осъществи посредничеството с работодателят.
  • Данните на работодателят са малко – само имейл, който не е в корпоративен сайт. 
  • Не предоставят информация за условията на настаняване.
  • Липсва изискване на владеене на език, диплома или квалификация.  

    Недоглеждането на обявите може да доведе до попадане в капана на трафика на хора. Помощ и подкрепа може да се потърси в Комисията за борба с трафика на хора. Преди тръгване към друга държава, нека хората да научат наизуст телефоните на посолството на България в съответната държава, телефона на НКБТХ и да не предоставят на никого и по никакъв повод оригиналните си документи – лична карта или паспорт.