Лекция пред студенти от ШУ „Епископ К. Преславски“

На 24 март 2017 г. се проведе поредната лекция пред студенти от Ш Университет във връзка със съвместната ни работа.

Лектора, Г-жа М. Христова – Директор на ЦОП, представи управлението на социална услуга и по-конкретно на Център за обществена подкрепа. Наблегна на документацията съгласно Законите и Наредбите на МТСП. Сподели също принципите и управленските стратегии за качествено управление. Управлението на човешките ресурси е най-отговорната част – специалисти, длъжностни характеристики и атестация. Г-жа Христова представи водената документация в досие на служител в Център за обществена подкрепа.

Отдели се време и за документацията при водене на досие на клиент – договор, формуляри, план, доклади и т.н. Наблегна се на точността на информацията, сроковете за изготвяне на документите и спазването на конфиденциалност на данните от всеки специалист.

На края на срещата доц. Михайлова информира студентите, че могат да изкарат студентската си практика в ЦОП-Нови пазар, тъй като университета има сключен договор за тази дейност с доставчика на социалната а услуга.

 

Снимки от събитието може да видите тук:

Презентацията може да свалите от тукДОБРО УПРАВЛЕНИЕ