Партньорство с ШУ „Епископ К. Преславски“

На 21 март 2017 година Г-жа М. Христова, Директор на ЦОП, изнесе лекция пред студенти от ШУ „Епископ К. Преславски“, като представи дейността на центъра от неговото създаване до сега. Събитието съвпадна с деня на социалната работа и Г-жа Христова поздрави бъдещите социални работници с професионалния празник. 

В залата на ЦОП присъстваха повече от 25 студенти,  първи курс, специалност „Социални дейности“. Изслушаха с внимание презентацията и зададоха въпроси на лекторката. 

В заключение Д-р Р.  Михайлова благодари на Директора на ЦОП  М. Христова и поднесе поздрави от ръководството на Шуменски университет за ползотворното партньорство между двете институции. 

 

Тук може да разгледате снимки от събитието