Кампания Безопасен Интернет

Кампанията за безопасен Интернет, организирана от ЦОП, бе насочена към ученици от 1 до 8 клас. Проведоха се шест беседи с деца от ОУ „Хр. Ботев” село Памукчи и ОУ „Св. Кл. Охридски” село Стоян Михайловски.

С помощта на презентация, дискусия, онлайн указания и раздадени информационни материали, преминаха срещите с децата.

Съвременните деца от малка възраст имат достъп до интернет и по-конкретно Facebook, Youtube, Skype и други. Говорят спокойно за заниманията си онлайн, споделят за проблеми. Оказва се, че в семейството не получават информация на онлайн безопасност и спазване на правила.

С помощта на презентацията структурираха представите си за онлайн тормоза, като видове и форми, а те представиха конкретни казуси с които са се сблъсквали /напр. откраднат профил в социалната мрежа/. Наблегнах на публикуването на снимки от деца и правила които да спазват.

В помощ на водещия бяха игрите „Флашко в страната на спамчетата“ и мемори карти, предоставени от Национален център за безопасен интернет, за провеждане на предходни кампании. По време на игра, децата си припомняха правилата, опасностите и начини за превенция при сърфирането в глобалната мрежа.

Всяка беседа завърши с представяне на сайта www.safenet.bg на Национален център за безопасен интернет. Привлече им вниманието полето в което могат да задават въпрос или да коментират възникнал проблем при сърфиране.

Получиха информационни материали, листовки с указания за подаване на сигнали и докладване на вредно съдържание, издание на Национален център за безопасен интернет 2017 година. Също и стикери с координати на сайта www.safenet.bg .