Брошура „Бъди информиран“

Брошурата е издадена от екипа на Център за обществена подкрепа по повод 18 октомври – Ден за превенция трафика на хора.

Организираната кампания сред общността цели разпространението на брошурата „Бъди информиран“. Видовете трафик на хора – с цел трудова експлоатация, с цел проституция, принудителни бракове, продажба на деца и др. , и координати на организации където може да се потърси помощ, са основна информация в брошурата. Тя е направена във формат подходящ за съхранение в джоб от хора често пътуващи в чужбина.

Брошурата може да изтеглите от тук