СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ

В Център за обществена подкрепа работят 6 социални работници, специалност „социална педагогика“, бакалаври.

Извършват индивидуални и групови социални консултации.

Работят с деца и родители, обучават кандидат осиновители и кандидат професионални приемни родители, изнасят беседи и лекции, участват в кампании.

Проучват и събират данни за деца и семейства от училища, детска ясла и градина, специализираните институции, Отдел „Закрила на детето”, роднини, близки, съседи, личен лекар и др. при необходимост и в интерес на клиента. Изработват индивидуален план за помощ и подкрепа съвместно с клиента. Планират дейностите по предлаганите услуги в краткосрочен и дългосрочен план за индивидуална работа. Изготвят специализирани оценки по случаи.

Съставят и изготвят регистри, съобразени с действащата нормативна уредба.

Социалните работници се включват в обучения, организирани от лицензирани организации, с цел повишаване професионализма и специализацията си.