ПЕДАГОЗИ

        В Център за обществена подкрепа работят трима педагози, магистри.

         Консултират ученици, индивидуално и групово.

       Проучват и събира данни за деца и семейства от училището и специализираните институции, Отдел „Закрила на детето”, роднини, близки, съседи и личен лекар. Информират клиента за вида на услугите. Изработват програма за групова работа и договарят реализацията й с клиентите. Планират дейностите по предлаганите услуги в краткосрочен и дългосрочен план, като спазват определените срокове. Съгласуват изготвените планове с Директора на Центъра за обществена подкрепа.

    Допълнително специализират своята работа в следните насоки:

  • водещ групова програма,
  • консултиране и посредничество.

   Планират, организират и провеждат групова работа и консултиране с деца с наднормено тегло и техните семейства.

   Правят предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа.