ПЕДАГОЗИ

В Център за обществена подкрепа работят двама педагози, магистри.

Консултират ученици, индивидуално и групово.

Проучват и събира данни за деца и семейства от училището, детска ясла и градина, специализираните институции, Отдел „Закрила на детето”, роднини, близки, съседи, личен лекар и др. при необходимост. Информират клиента за вида на услугите. Изработват програма за групова работа и договарят реализацията й с клиентите. Планират дейностите по предлаганите услуги в краткосрочен и дългосрочен план, като спазват определените срокове. Съгласуват изготвените планове с Директора на Центъра за обществена подкрепа.

Допълнително специализират своята работа в следните насоки – водещ групова програма, консултиране и посредничество.

Планират, организират и провеждат групова работа и консултиране с деца с наднормено тегло и техните семейства.

Правят предложения за повишаване ефективността на работата в Център за обществена подкрепа.