„Да на таланта, Не на дрогата“

На 26.06.2024г. за поредна година, екипа на ЕС-О-ЕС ЦОП съвместно с МКБППМН към община Нови пазар и НЧ „Христо Ботев -1872“, проведохме Кампания „ДА на таланта, НЕ на дрогата“ по повод отбелязване на Международния ден срещу злоупотреба с наркотици и нелегалния трафик – 26.06.2024г.с гост лектор от РЗИ гр. Шумен, а по-късно вечерта завършихме с концерт на местни таланти: Петър Петров и приятели, който се проведе в лятно кино гр. Нови пазар.