22 април – ден на Земята

Екипа на ЕС-О-ЕС ЦОП заедно с учители и ученици на ПГСС гр. Нови пазар отбелязахме – 22 април Ден на земята, като засадихме дърво в двора на училището, с което да допринесем за опазването на Земята и околната среда!
Деца потребители на ЦОП отбелязаха, чрез дискусии и обсъждане как да се стараем да опазваме Земята чиста.