1 декември – Световен за борба срещу СПИН

Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“,Център за обществена подкрепа гр. Нови пазар и МКБППМН към Община Нови пазар проведоха информационна среща с ученици от 11 и 12 клас на СУ“Васил Левски“, СУ“Хан Исперих“ и ПГСС гр. Нови пазар.

Гост лекторът главен асистент Христина Генчева- преподавател от Филиал Шумен към Медицински университет Варна презентира темата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.