На 02.12.2022г. в Център за обществена подкрепа се проведе социално-психологически тренинг по темата „Превенция насилие над деца“. Младите каратеки от СК „ОЯМА“ гр. Нови пазар взеха участие в подготвените ролеви игри и казуси от специалисти на Центъра. Получиха допълнително информационни материали и техники за овладяване на емоции, научиха се да оценяват добрите и лошите постъпки, да разпознават и назовават своите чувства в ситуации от училищното ежедневие, усвоиха начини за овладяване на агресивните импулси, дадоха им се насоки, как да се държат в различни ситуации. Като обратна връзка участниците споделиха положително мнение и желание да се включват в следващи тренинги.🙂