50 години Шуменски университет

По повод 50 годишнината на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, на 22 октомври 2021 година,  Сдружение „Асоциация ЕС-О-ЕС жени и деца преживели насилие“,   представи Център за обществена подкрепа, като база за провеждане на практически модул на студентите. 

От 2015 година Центърът е място, където студентите получават указания, насоки, присъстват на консултации, запознават се с документацията и други дейности по време на социалната работа. 

Специалистите работещи в Сдружението с желание посрещат бъдещите си колеги, като не им спестяват и трудните моменти в работата на социалния работник.