Консултации с логопед

В Център за обществена подкрепа се предоставя услугата индивидуални консултации с логопед.

При някои деца, речта се появява по-рано, при други по-късно. Това е въпрос на индивидуалност и забавянето не винаги означава, че има проблем. Навременното консултиране с логопед дава възможност да се направят корекции в речта в предучилищна възраст.

Родителите могат да потърсят среща със специалист всеки работен ден на адрес

град Нови пазар, ул. „Ген. Скобелев“ № 18