Формуляри

      Клиенти на Център за обществена подкрепа подават заявление за ползване на услуга до Директора, по образец. 

    Заявление за ползване на услуга от дете, може да изтеглите от тук

      Заявление за включване на дете в програма за групова работа, може да изтеглите от тук

      Формулярите се представят в центъра за обществена подкрепа резолюция.