Формуляри

Клиенти на Център за обществена подкрепа подават заявление до Директора, по образец, за ползване на услуги.

Заявление за ползване на услуга от дете, може да изтеглите от тук

Заявление за включване на дете в програма за групова работа, може да изтеглите от тук

Формулярите се представят в центъра за резолюция.