Правата на децата

   На 20 ноември 1989 година е приета Конвенцията за правата на децата. Това е документа основополагащ при съставянето на Закона за закрила на детето в България.  Чрез този документ децата в България се чувстват сигурни и защитени.

   Специалистите в Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар  работят за защита правата на децата и да живеят в сигурна семейна среда.

     В  залата за групова работа и обучения,  се проведоха два тренинга с деца от втори клас от СУ „В. Левски“ и ОУ „Н. Вапцаров“ в града, с класни ръководители Йорданка Иванова и Дима Бадева.

     В  мероприятието взеха участие и студенти, IV курс в  ШУ „Е. К. Преславски“, с ръководители доц. д-р Росица Михайлова и асистент Христина  Василева.

   Водещата на тренинга,  Стела Стоянова – социален работник от центъра по достъпен  и разбираем за децата игрови метод изведе не само правата на децата, но и техните задължения. Децата оцветяваха, апликираха, пяха песни и се забавляваха.

     Студентите помогнаха на второкласниците да изпълнят  практическите задачи-  за възприемане и осмисляне от децата на техните права и задължения.

   Организаторите на тренинга пожелаха децата да не забравят правата и задълженията си и да имат едно незабравимо детство, изпълнено с много игри,забавления и радост. Предстои тренинга да се проведе и в други класове.

http://