Зала за работа с деца с наднормено тегло

От 2010 година Център за обществена подкрепа предоставя услугата работа с деца с наднормено тегло. Водещ на групата е педагог с нужната специалност.

Целта на работата с децата е изграждане на здравословни хранителни и двигателни навици.

Сформира се група от деца в училищна възраст, които работят по предварително изготвена програма.  Всяко занятие преминава в две части - теоретична и практическа.

 

Програмите се реализират в специално оборудвана зала.