Кампания „Бъдеще без насилие“

По повод 19 ноември – Ден за превенция насилието над деца и 20 ноември – Приета конвенцията за правата на децата, проведохме кампания „Бъдеще без насилие. По-добре да поговорим“ съвместно с МКБППМН към Община Нови пазар.

    Екипът на център за обществена подкрепа подреди кътове в трите училища в града. На табла са поставени отпечатаните брошури, като за украса са използвани шапките с логото на кампанията.  Закачените балони допълнително привличат вниманието на учениците към мотото на кампанията.

Специалистите от ЦОП представиха проекта във всяка паралелка. Напомниха на децата техните права според Конвенцията. Раздадоха на всяко дете брошури, шапка, значка и балон.

Обратната връзка от кампанията е усмивката на лицето на всяко дете след получаване на материалите, които макар и само информационни, привлякоха вниманието им.

БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ. ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ.