Кампания „Бъдеще без насилие“

По повод 19 ноември – Ден за превенция насилието над деца и 20 ноември – Приета конвенцията за правата на децата, проведохме кампания „Бъдеще без насилие. По-добре да поговорим“ съвместно с МКБППМН към Община Нови пазар.

Екипът на център за обществена подкрепа подреди кътове в трите училища в града. На табла са поставени отпечатаните брошури, като за украса са използвани шапките с логото на кампанията.  Закачените балони допълнително привличат вниманието на учениците към мотото на кампанията.

Специалистите от ЦОП влезнаха във всяка паралелка и представиха проекта. Напопниха на децата техните права сперд Конвенцията. Раздадоха на всяко дете брошури, шапка, значка и балон.

Обратната връзка от кампанията е усмивката на лицето на всяко дете след получаване на материалите, които макар и само информационни, привлякоха вниманието им.

 

БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ. ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ.