ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ

Община Нови пазар, МКБППМН

Център за обществена подкрепа

Семейно-консултативен център – Нови пазар

организират флашмоб за децата от Общината

под мотото „ПО-ДОБРЕ ДА ПОГОВОРИМ-БЪДЕЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ“

на 30 септември 2017 г. 10,30 часа

в зрителна зала на НЧ „Хр. Ботев-1872“

Ела да поговорим и играем с усмивка и добър тон!