Номинация на ЦОП

Тази година Център за обществена подкрепа е номиниран за наградата „Спасители на детството“ 2017 на Националната асоциация за приемна грижа.Цeнтърът за обществена подкрепа е номиниран от

  • Община Нови пазар,
  • Община Каспичан,
  • Община Каолиново,
  • Община Никола Козлево,
  • Дирекция „Социално подпомагане”- Нови пазар
  • Дирекция „Социално подпомагане” – Каолиново

От 2009 година до 2016 година, когато приемната грижа премина по проект на АСП, специалистите от центъра са работили месечно с над 60 приемни семейства – проучване, оценяване, обучение, подкрепа и наблюдение, надграждащи обучения. Проведени са в по-големите населени места информационни кампании за набиране на приемни семейства. Специалистите от ЦОП извършват психологическа, социална и педагогическа работа с деца настанени в приемни семейства. Освен работата с приемните семейства, специалистите от ЦОП обследват и изготвят психологически характеристики на деца, вписани в регистъра за осиновяване, подготвят децата за осиновителния процес, правят оценки на родителски капацитет за реинтеграция на деца в биологичното семейство, подкрепа след реинтеграция на детето, обучение на кандидат осиновители и кандидат-приемни семейства. През изминалата 2016 година от четирите общини са обследвани, подготвени за осиновяване и изготвени характеристики на 49 деца, настанени в приемни семейства, проучени, оценени и обучени са 17 кандидат приемни семейства, а 38 утвърдени приемни семейства са подкрепяни за справяне с трудностите, които срещат при обгрижването на приемните деца, на 10 семейства е направена оценка за реинтеграция на децата. Услугите, които се предоставят в ЦОП отговарят на критериите, стандартите и изискванията за качествена приемна грижа. Това показват и проведените проверки от Държавната агенция за закрила на децата. ШУ „Епископ Константин Преславски” избра и сключи договор Центъра за обществена подкрепа да бъде база за провеждане на практическия модул на студентите от специалностите социална педагогика и социални дейности, като част от модула е и работата по приемна грижа. Екипът, който работи в Центъра за обществена подкрепа, е съпричастен към тревогите и грижите както на приемното семейство, така и на детето настанено в него. Приемните родители имат доверие на социалните работници, защото ги подкрепят, насърчават, които разбират трудностите им, намират подхода и думите да ги успокоят и окуражават в тяхното благородно дело, намират точния подход и прилагат различни методи, за да се осъществи по най-безболезнен начин, както осиновяването или реинтеграцията за детето, така и за приемния родител. Община Нови пазар и колегите от другите три общини, Дирекциите „Социално подпомагане” в Нови пазар и Каолиново, считаме че номинацията е заслужена, тъй като екипът на Центъра за обществена подкрепа има голям принос за развитието на приемната грижа в тези общини.

С пълният вариант на номинацията може да се запознаете тук: NOMINACIA