Кампания „Дари „стара” детска книга – отвори нови хоризонти”

В навечерието на един от най-големите български празници – 24 май,  Центърът за обществена подкрепа в град Нови пазар, получи повече от 70 книги, дарени от студенти и преподаватели в дарителската кампания „Дари „стара” детска книга – отвори нови хоризонти”. Организатор на стартиралата на 03 април кампания е катедра „Социална работа” към Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Днес 23.05.2017г. събраните детски заглавия бяха предоставени на директора на Център за обществена подкрепа Г-жа Мария Христова, от гл. ас. д-р Росица Михайлова и преподавател Христина Василева. Книжките ще бъдат използвани от социални работници, психолози и педагози в ЦОП-Нови пазар в директната си работа с деца и младежи. На събитието присъстваха и студенти от специалност „Социална педагогика”, които провеждат професионалната си практиката  в нашия Център.

Книгите са от различни жанрове, както за малки, така и за по-големи деца.

Благодарим за предоставените книги на всички студенти и преподаватели, включили се в кампанията! По случай Денят на славянската писменост и култура – 24 май,  им пожелаваме творчески устрем и професионален успех!

Снимки може да видите