„Бъдеще без насилие“

От 25 ноември започват 16 дни против насилието над жени. В рамките на тези 16 дни се обединяват няколко важни дати:

  • 25.11. – Международен ден за борба с насилието над жени
  • 29.11. – Международен ден на защитниците на човешките права
  • 1.12. – Световен ден за борба срещу СПИН
  • 10.12. – Международен ден за правата на човека

ЦОП проведе презентации пред работещи в социалната сфера и сред студенти от ШУ „Е. Преславски“. Темата на презентацията е „Бъдеще без насилие“, както се казваше първия проект на организацията.

Лектор на събитията е Г-жа Мария Христова, която споделя и добри практики от работата на ЦОП по проблема домашно насилие. Тя представи какви са начините за помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие.

На 25 ноември 2016г. от 14,00 часа Г-жа Мария Христова представи презентацията „Бъдеще без насилие“ пред екипа на СКЦ-Нови пазар. Повода е 25 ноември – ден за борба с домашното насилие над жени. Този ден се отбелязва от години, а първия проект на организацията бе против домашното насилие с заглавия „Бъдеще без насилие“. Г-жа Христова наблегна на видовете домашно насилие, промените които настъпват в жертвата и къде може да се намери подкрепа. Двата екипа изразиха съгласие, че домашното насилие е един акт на лошо отношение към жените, майките и съпругите. Ако дете е свидетел на домашно насилие, според закона е насилие и спрямо детето.

На 28 ноември 2016г. Директорът на ЦОП изнесе презентацията пред студенти от І и ІІІ курс на ШУ „Е.К.Преславски“, специалност социални дейности. Студентите зададоха конкретни въпроси, касаещи директната работа с жертвите. Младите хора изразиха критичното си мнение към насилието и по-конкретно насилието в семейството и в присъствието на децата. Като бъдещи специалисти ще работят за прилагане цялата строгост на закона при такива казуси.

На 8 декември 2016г. посетихме село Памукчи с цел представяне дейността на ЦОП и споделяне дори практики в работата на екипа с жертви на домашно насилие. Хората първоначално, изразиха мнение, че темата е въпрос на семейна тайна. В края на срещата всички получиха информационни материали с координати на нашия център.

Презентацията може да видите тук