Ден за борба с трафика на хора

vinil_sos_3_tangram

На 18 октомври 2016 година Център за обществена подкрепа организира информационна кампания за трафика на хора, на площад „Раковски“ в града.

Целта на мероприятието е да се информират хората за трафика на хора, видовете такъв и къде да се получи подкрепа. През деня се разпространиха над 600 брошури, листовки и дипляни по темата. Раздадоха се и около 80 диска с видеоматериали.

Във връзка с кампанията ЦОП издаде дипляни, който са източник на информация за хора от всички възрасти.

Партньори на мероприятието са ШУ „Епископ К. Преславски“, Националната комисия за борба с трафика на хора, Кампания А21 и общински детски комплекс в града.